İSTANBUL ARNAVUTKÖY İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Necip Fazıl Kısakürek İmam Hatip Ortaokulu İhale İlanı

Necip Fazıl Kısakürek İmam Hatip Ortaokulu İhale İlanı

KANTİN İHALE İLANI

                                                                                                                                               

                  İlçemiz  Necip Fazıl Kısakürek  İmam Hatip Ortaokulu  Kantini  , Okul Aile Birliği Yönetmeliği ve 2886 sayılı Devlet ihale Kanunu gereğince açık teklif + Pazarlık usulü ile aşağıdaki şartlar çerçevesinde ihale edilecektir.

 

İHALE ŞARTLARI

 

1.      İhale 21 Ağustos  2015 günü saat 10.00’da İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nde  yapılacaktır.

2.      İhaleye açık teklif verilecek, pazarlık usulü uygulanacaktır. Katılımcılardan Son teklifler yazılı olarak istenebilecektir.

3.      Fiyat Tespit Komisyonunca yapılan teklife göre ihale edilecektir.

4.      Demirbaş bedeli : 17.854,00 TL (onyedibinsekizyüzellidörtlira)

5.      Kantin Kira Muhammen bedeli aylık  1.500,00 TL (binbeşyüzlira)

6.      İstekliler istenen belgeleri  21.08.2015  günü  saat:10:00’e kadar ihale komisyonuna teslim edilecektir.(İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne)

7.      Öğrenci Sayısı:  900

8.      Kantin m2’si :120m2

9.      İhale  Şartnamesi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden temin edilecektir.

                10.   İhaleye iştirak edenler okullarda bulunan kantin, açık alan ve salonların işletme ( Kiralama

                     Şartnamesi ve eki genel şartlarının tüm maddelerini önceden okumuş ve aynen kabullenmiş

                    sayılırlar.)

İHALEYE KATILACAKLARDA ARANACAK ŞARTLAR

 

1.      T.C. Vatandaşı olmak

2.      Yüz kızartıcı suçtan hüküm giymemiş olmak,

3.      Başka bir kantin işletiyor olmamak

4.      Gerçek kişi olmak(Vakıf veya Tüzel kişi olmamak)

            5.   Kantin İhaleyi alan Müstecir tarafından çalıştırılacaktır.

            6.   İhaleye bizzat katılacaktır.(vekâlet İle İhaleye girilmez.)

            7.   İhaleden Men Yasağı almamış olmak.

 

İHALE KOMİSYONUNA VERİLECEK EVRAKLAR

 

            1.  İkametgâh ilmühaberi (6 aydan eski olmamak)

            2.  Nüfus cüzdanı Sureti ( Muhtarlıktan veya Nüfus Müdürlüğünden)

3.  Sabıka kaydı (6 aydan eski olmamak)

4.  Başka bir kantin çalıştırmadığına dair yazı (İstanbul Kantinciler Odasından  alınacaktır.)

5.  İhaleden men olmadığına dair belge ( (İ.K.O. alınacaktır)

6.  İhalesi yapılan okulun servis taşımacılığını yapmadığına dair yazı (Okul Müdürlüğünden alınacaktır.)

7.  İhale Şartnamesi (İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden alınacak)

          8.  Geçici teminat, Okul Aile Birliği’nin Halk Bankası Arnavutköy Şub. bulanan TR09 0001 2001 2800

               0016 1000 96  .nolu ibanına  aylık  muhammen bedelin 9 aylık tekabül eden (13.500.00 TL)’ nin

               %3’ü geçici teminat olarak yatırıldığına dair dekont.                        

             9.   Dosya alındı dekontu .(  (Arnavutköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün T.C Halk Bankası

                 Arnavutköy Şubesindeki TR98 0001 2001 2800 0016 1000 46 nolu Çeşitli Gelirler Hesabına 100.- TL  Şartname  bedeli olarak

                 yatırıldığına dair dekont)

10.   Kantin işletmeciliği Ustalık Belgesine sahip olanlar kabul edilecektir.Ancak Katılımcıların

Hiçbirinde Ustalık Belgesi bulunmaması durumunda Kantin İşletmeciliği Kalfalık Belgesi olanlar ihaleye kabul edileceklerdir. Kalfalık belgesi de olmadığı taktirde, sırasıyla Sertifika , Kurs bitirme belgesine sahip olanlar ihaleye katılacaklardır.                                                                                         

11.   Taksirli suçlar ile tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere hapis veyahut affa

Uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla basit ve nitelikli

             Zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma,

             Dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve

             İstihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım-satımlara fesat karıştırma,

             Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunanlar ve kamu

             Haklarından yoksun bırakılanlar ihalelere katılamazlar.

 

                                                                     Kantin İhale Komisyonu

Mustafa Kemal Paşa Mah. 10.Yıl Cad. No21 Arnavutköy/İSTANBUL - (2126810620) (2126810607) (2126810608)

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.